Časté otázky

Časté otázky

Acerpure Cozy AF551-20W

Jak lze produkt zapnout?
Ujistěte se, že je napájecí zdroj správně zapojen do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko napájení.
Jsou zařízení acerpure hlučná? Lze jej používat během spánku nebo práce z domova?
Zařízení acerpure cozy mají tichý režim provozu a přitom neustále cirkulují vzduch v místnosti. Hladiny hluku jsou od 25dB do 60dB, což odpovídá tiché knihovně, takže si ani neuvědomíte, že jsou v provozu.
Lze naplánovat zapnutí/vypnutí zařízení acerpure?
Ano, díky „Časovému režimu“ můžete pomocí dálkového ovládání nastavit spuštění/zastavení produktu v požadovaný čas. Časy se současně zobrazí na ovládacím panelu zařízení.
Jaké jsou stupně otáček produktů acerpure?
Můžete bez námahy ovládat směr proudění vzduchu pomocí oscilace 0-90° nahoru a dolů (manuálně) a 0-95° doleva a doprava (automaticky).
Jak používat dálkový ovladač?
Nainstalujte baterii.
(Odpovídající model: CR2032)

Acerpure Cozy AF551-20W

Jak lze produkt zapnout?
Ujistěte se, že je napájecí zdroj správně zapojen do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko napájení.
Jsou zařízení acerpure hlučná? Lze jej používat během spánku nebo práce z domova?
Zařízení acerpure cozy mají tichý režim provozu a přitom neustále cirkulují vzduch v místnosti. Hladiny hluku jsou od 25dB do 60dB, což odpovídá tiché knihovně, takže si ani neuvědomíte, že jsou v provozu.
Lze naplánovat zapnutí/vypnutí zařízení acerpure?
Ano, díky „Časovému režimu“ můžete pomocí dálkového ovládání nastavit spuštění/zastavení produktu v požadovaný čas. Časy se současně zobrazí na ovládacím panelu zařízení.
Jaké jsou stupně otáček produktů acerpure?
Můžete bez námahy ovládat směr proudění vzduchu pomocí oscilace 0-90° nahoru a dolů (manuálně) a 0-95° doleva a doprava (automaticky).
Jak používat dálkový ovladač?
Nainstalujte baterii.
(Odpovídající model: CR2032)