คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Acerpure Cool AC530-20W

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้

สาเหตุ

อาจไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ


วิธีแก้ไข

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแล้ว

พัดลมปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศไม่ทำงาน

สาเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดปุ่มเปิด / ปิดอย่างถูกต้อง (ตำแหน่งบนจะเป็นการเปิดพัดลมปรับอากาศ และตำแหน่งล่างจะเป็นการเปิดเครื่องฟอกอากาศ)


วิธีแก้ไข

โปรดตรวจสอบว่าเปิดเครื่องถูกต้องหรือไม่

ปุ่มบนแผงควบคุมไม่ตอบสนอง

สาเหตุ

ฟังก์ชันล็อคอาจเปิดอยู่


สาเหตุ

โปรดกดปุ่มเปิด / ปิดของพัดลมปรับอากาศค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดฟังก์ชันล็อค

อากาศภายในอาคารยังคงแสดงสัญญาณไฟสีแดงและไม่สามารถกรองได้

สาเหตุ

อาจมีฝุ่นหรืออนุภาคที่สะสมอยู่ในแผ่นกรองมากเกินไป

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศให้ถูกต้องหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง


สาเหตุ

อาจมีเศษวัสดุอื่นๆ รอบผลิตภัณฑ์

วิธีแก้ไข

โปรดกำจัดเศษวัสดุรอบผลิตภัณฑ์


สาเหตุ

วางผลิตภัณฑ์ไว้ที่มุมห้อง

วิธีแก้ไข

โปรดนำผลิตภัณฑ์ออกจากมุม


สาเหตุ

อาจมีการระบายอากาศมากเกินไป

วิธีแก้ไข

โปรดวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภายในอาคารและหลีกเลี่ยงการวางไว้ข้างหน้าต่างที่เปิดอยู่


สาเหตุ

อากาศในร่มอาจมีมลพิษอย่างรุนแรง

วิธีแก้ไข

โปรดระบายอากาศห้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้


ผลิตภัณฑ์ส่งเสียงดัง

สาเหตุ

ฝุ่นอาจสะสมอยู่ในพัดลมปรับอากาศ

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดตะแกรงพัดลมปรับอากาศ


สาเหตุ

อาจมีสิ่งของติดอยู่ในพัดลมปรับอากาศ

วิธีแก้ไข

โปรดนำสิ่งของอื่นๆ ออกจากตะแกรงพัดลมปรับอากาศ


สาเหตุ

พื้นและโต๊ะที่วางผลิตภัณฑ์ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง

วิธีแก้ไข

โปรดเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นผิวหรือโต๊ะที่เรียบ

รีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้

สาเหตุ

แบตเตอรี่อาจหมด

วิธีแก้ไข

โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รุ่นที่ใช้ได้: CR2032)


สาเหตุ

รีโมทคอนโทรลอาจไม่ได้ชี้ไปยังผลิตภัณฑ์

วิธีแก้ไข

โปรดเปลี่ยนมุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลหันเข้าหาตัวรับสัญญาณโดยตรง

Acerpure Cool AC530-20W

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้

สาเหตุ

อาจไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ


วิธีแก้ไข

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแล้ว

พัดลมปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศไม่ทำงาน

สาเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดปุ่มเปิด / ปิดอย่างถูกต้อง (ตำแหน่งบนจะเป็นการเปิดพัดลมปรับอากาศ และตำแหน่งล่างจะเป็นการเปิดเครื่องฟอกอากาศ)


วิธีแก้ไข

โปรดตรวจสอบว่าเปิดเครื่องถูกต้องหรือไม่

ปุ่มบนแผงควบคุมไม่ตอบสนอง

สาเหตุ

ฟังก์ชันล็อคอาจเปิดอยู่


สาเหตุ

โปรดกดปุ่มเปิด / ปิดของพัดลมปรับอากาศค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดฟังก์ชันล็อค

อากาศภายในอาคารยังคงแสดงสัญญาณไฟสีแดงและไม่สามารถกรองได้

สาเหตุ

อาจมีฝุ่นหรืออนุภาคที่สะสมอยู่ในแผ่นกรองมากเกินไป

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศให้ถูกต้องหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง


สาเหตุ

อาจมีเศษวัสดุอื่นๆ รอบผลิตภัณฑ์

วิธีแก้ไข

โปรดกำจัดเศษวัสดุรอบผลิตภัณฑ์


สาเหตุ

วางผลิตภัณฑ์ไว้ที่มุมห้อง

วิธีแก้ไข

โปรดนำผลิตภัณฑ์ออกจากมุม


สาเหตุ

อาจมีการระบายอากาศมากเกินไป

วิธีแก้ไข

โปรดวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภายในอาคารและหลีกเลี่ยงการวางไว้ข้างหน้าต่างที่เปิดอยู่


สาเหตุ

อากาศในร่มอาจมีมลพิษอย่างรุนแรง

วิธีแก้ไข

โปรดระบายอากาศห้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้


ผลิตภัณฑ์ส่งเสียงดัง

สาเหตุ

ฝุ่นอาจสะสมอยู่ในพัดลมปรับอากาศ

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดตะแกรงพัดลมปรับอากาศ


สาเหตุ

อาจมีสิ่งของติดอยู่ในพัดลมปรับอากาศ

วิธีแก้ไข

โปรดนำสิ่งของอื่นๆ ออกจากตะแกรงพัดลมปรับอากาศ


สาเหตุ

พื้นและโต๊ะที่วางผลิตภัณฑ์ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง

วิธีแก้ไข

โปรดเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นผิวหรือโต๊ะที่เรียบ

รีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้

สาเหตุ

แบตเตอรี่อาจหมด

วิธีแก้ไข

โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รุ่นที่ใช้ได้: CR2032)


สาเหตุ

รีโมทคอนโทรลอาจไม่ได้ชี้ไปยังผลิตภัณฑ์

วิธีแก้ไข

โปรดเปลี่ยนมุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลหันเข้าหาตัวรับสัญญาณโดยตรง